Search
Close this search box.

Na temelju Programa javnih radova „Revitalizacija starih sela i održavanje putova i staza“, a u vezi s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja koje se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba
u javnim radovima na području Općine Dugi Rat

 

 Broj izvršitelja: 5 radnika

Trajanje javnih radova: najduže za šest (6) mjeseci

Opis poslova:

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete iz mjera javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se podnose pisanim putem na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat s naznakom „ZA JAVNE RADOVE 2020.GODINE“ ili elektronskim putem na e- adresu: silvija.radic@dugirat.hr.

Rok za prijavu: osam (8) dana od dana objave poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje odnosno od 06.08. do 14.08.2020.

Uz pisanu prijavu (molbu) sa osobnim podacima i kontakt brojem telefona ili mobitela potrebno je dostaviti:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/20-01/114
URBROJ: 2155/02-02/1-20-02
Dugi Rat, 06. kolovoza 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.