Search
Close this search box.

Na temelju Programa javnih radova „Revitalizacija starih sela i održavanje putova i staza“, a u  vezi s  Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja  koje se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje

J A V N I    P O Z I V
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u
javnim radovima na području Općine Dugi Rat

Broj izvršitelja:   3

Trajanje javnih radova:  6 mjeseci

Opis poslova:

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe  koji ispunjavaju uvjete iz mjere javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:
Osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca.

Prijave se podnose pisanim putem na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat s naznakom „ZA JAVNE RADOVE 2022. GODINE“ ili elektronskim putem na e-adresu: opcina@dugirat.hr.

Rok za prijavu: osam (8)  dana od objave ovog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje odnosno od 20.4.2022. do 28.4.2022.

Uz prijavu (molbu) sa osobnim podacima i kontakt brojem telefona  ili mobitela potrebno je dostaviti:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/22-01/
UBROJ: 2181-22-02/1-22-2
Dugi Rat, 19. travnja 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK
mr. Tonči Bauk, dipl. ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.