Search
Close this search box.

Na temelju Programa javnih radova „Zaštitimo okoliš“, a u  vezi s  Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja  koje se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje

 

J A V N I    P O Z I V
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Dugi Rat

 

broj izvršitelja: 5

trajanje javnih radova: 6 mjeseci

opis poslova: radovi na održavanju šetnica, pješačkih putova (u smislu čistoće i prohodnosti), održavanju uređaja i opreme na tim površinama (posude za otpad, klupe i sl.), ostali radovi na zaštiti okoliša (npr. uklanjanje otpada iz okoliša ručnim putem, ručno sakupljanje otpada, čišćenje slivnih rešetki, travnjaka,  saniranje nelegalnih odlagališta otpada, održavanje čistoće spomenika kulture i slično)

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koji ispunjavaju uvjete iz mjere javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se podnose na adresu Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, u roku 8 dana od objave ovog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Uz prijavu treba  dostaviti:

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/19-01/79
UBROJ: 2155/02-02/1-19-01
Dugi Rat, 15. travnja 2019.

OPĆINSKI NAČELNIK
Jerko Roglić, dipl. ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.