Search
Close this search box.

Izbori za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat 2018. godine

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donijelo je 30. travnja 2018. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat.

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku” – službenom glasilu Općine Dugi Rat“ broj 04/18 te je stupila na snagu 03. svibnja 2018. godine.

Izbori za vijeća mjesnih odbora održat će se u nedjelju 03. lipnja 2018. godine.

Informacije vezane za provođenje izbora mogu se dobiti na brojeve telefona ili na e-mail u nastavku:

Općinsko izborno povjerenstvo:

Tel: 021/734-900, 021/735-291
Fax: 021/734-900
e-mail: silvija.radic@dugirat.hr

Dežurstva za predaju kandidacijskih lista za izbore za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat, održavati će sa na adresi Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat u prostorijama Općine Dugi Rat i to:

 • 04. svibnja 2018. godine (petak) od 13:00 do 15:00 sati,
 • 07. svibnja – 11. svibnja 2018. godine (ponedjeljak – petak) od 13:00 do 15:00 sati,
 • 12. svibnja 2018. godine (subota) od 08:00 do 19:00 sati,
 • 14. svibnja 2018. godine (ponedjeljak) od 13:00 do 18:00 sati,
 • 15. svibnja 2018. godine (utorak) od 13:00 do 18:00 sati,
 • 16. svibnja 2018. godine (srijeda) od 13:00 do 18:00 sati,
 • 17. svibnja 2018. godine (četvrtak) od 13:00 do 24:00 sati.

U nastavku teksta dostavljamo akte i obrasce vezane za izborne radnje:

AKTI:

 • Odluka o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat .doc
 • Upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova u postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora .doc
 • Rješenje o određivanju biračkih mjesta .doc
 • Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva .doc
 • Rješenje o imenovanju proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva .doc

OBRASCI:

 • Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature .doc
 • Prijedlog liste kandidata/kandidatkinje političke stranke/političkih stranaka za članove vijeća .doc
 • Prijedlog kandidacijske liste grupe birača kandidatkinje/kandidata za članice/članove vijeća .doc
 • Popis s potpisima birača koji podržavanju kandidacijsku listu grupe birača .doc
 • Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora .doc

MJESNI ODBORI NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT

Redni broj Naziv mjesnog odbora Područje obuhvata mjesnog odbora Broj članova Vijeća mjesnog odbora Broj potpisa za Liste grupe birača
1. DUĆE Duće 7 50
2. DUGI RAT Dugi Rat 7 50
3. MALI RAT i ORIJ Mali Rat i Orij 5 30
4. SUMPETAR Sumpetar i Suhi Potok 5 30
5. KRILO-JESENICE Krilo i Bajnice 7 50

Temeljem Odluke o provedbi izbora za Vijeća mjesnih odbora („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/10) liste kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači na način i po postupku propisanom Zakonom, Statutom i Odlukom.

Ako birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu za pravovaljanost liste dužni su prikupiti propisan broj potpisa. Broj potrebnih potpisa za vijeća mjesnih odbora koji imaju 7 članova iznosi 50 potpisa, a vijeća koja imaju 5 članova iznosi 30 potpisa.

Podaci ažurirani 13. svibnja 2018. godine.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.