Search
Close this search box.

DOPUNA OBAVIJESTI I UPUTA 
KANDIDATIMA VEZANO UZ JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat na određeno vrijeme na radno mjesto Viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

  1. U tekstu „Obavijest i uputa kandidatima vezano uz javni natječaj za prijem vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat na radno mjesto Viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša“, objavljene na internetskim stranicama Općine Dugi Rat 04. ožujka 2024. godine dopunjuju se Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje dodaje se „Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj. 18/18)“.
  2. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/ i na oglasnoj ploči istog tijela.

Obrazloženje

Obavijest i uputa kandidatima vezano uz javni natječaj za prijem vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat na radno mjesto Viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša“, objavljena je na internetskim stranicama Općine Dugi Rat 04. ožujka 2024. godine.

Kandidati prijavljeni na javni natječaj za prijem u službu vježbenika pristupili su pisanom testiranju 12. ožujka 2024. godine.

Prilikom provođenja pisanog testiranja utvrđena je pogreška kod objave Pravnih i drugih izvora za pripremu kandidata na pisano testiranje, uz literaturu objavljenu na internetskoj stranici Općine Dugi Rat 04. ožujka 2024. godine izostavljena je Odluka o komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj. 18/18), koja se smatra neizostavnim dijelom provođenja javnog natječaja. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja donijelo je Odluku o ponavljanju pisanog testiranja.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje ostaju isti te će se dopuniti s Odlukom o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj. 18/18).

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/ i na oglasnoj ploči istog tijela.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/24-01/001
URBROJ: 2181-22-3/04-24-011
Dugi Rat, 12. ožujka 2024.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.