Search
Close this search box.

Dobrodošli.

www.dugirat.hr
Internet stranice Općine Dugi Rat.

Analiza zatečenog financijskog stanja Općine Dugi Rat

Provedenom analizom zatečenog stanja u suradnji s djelatnicima naše općine ustanovili smo očekivano loše financijsko stanje. Stoga, u narednom periodu, nove projekte moramo staviti po strani te uložiti maksimalne napore da što prije stabiliziramo poslovanje općine. Započete, a nedovršene projekte, poput šetnica prema Dućama i Jesenicama te uređenje Vatrogasnog doma, moramo privoditi kraju ali u skladu s financijskim mogućnostima.

Molimo sportske, kulturne i druge udruge za strpljenje i razumijevanje, ulažemo maksimalne napore, a sve u svrhu financijske stabilizacije brzog oporavka općine.

U ovom trenutku fokus je na pripremi projekta za natječaj proširenja kapaciteta vrtića iz programa ruralnog razvoja.

Općinski proračun će se ubuduće raditi planski te će se bazirati na ulaganje u projekte neophodne za poboljšanje života naših mještana.

Jedino zajedničkim naporima, razumijevanjem i strpljenjem možemo koračati u novu, sigurniju i bolju budućnost.

Općinski načelnik:
Tonči Bauk


Novina – transparentnost postupaka jednostavne nabave od 01.07.2021. godine

Prvi korak nakon preuzimanja dužnosti općinskog načelnika u transparentnosti podataka je uvid naših mještana u trošenje proračunskih sredstava.

Odlukom općinskog načelnika od 1.7.2021. sve postupci jednostavne nabave iznad 20.000 kuna i javne nabave bit će dostupne u elektronskom obliku na našoj službenoj stranici i objavljene u elektroničkom oglasniku javne nabave EOJN. Pravila nabave vrijede za sve registrirane subjekte.
Svi registrirani subjekti imat će mogućnost sudjelovanja u postupku jednostavne nabave putem EOJN-a uz preduvjet registracije u EOJN koja je besplatna.
Svi potrebni podaci o registraciji nalaze se na:
https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000028500-upute-za-ponuditelje.

Dosadašnjim načinom rada za jednostavnu nabavu je bio propisan iznos veći od 40.000,00 + PDV i to za izdavanje narudžbenice/sklapanje ugovora temeljem jedne ponude, dok se za nabave od 40.000,00 kuna pa do 100.000,00 kuna za robu i usluge odnosno do 200.000,00 kuna za radove slao poziv dva (2) gospodarska subjekta po vlastitom izboru, a za nabave od 100.000,00 kuna pa do 200.000,00 kuna za robu i usluge odnosno jednake ili veće od 200.000,00 kuna pa do 500.000,00 kuna za radove slao se poziv tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru. Takav pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave prestaje važiti od 30.06.2021.

Novim načinom nabave od 01.07.2021. i smanjenjem praga želimo biti transparentniji prema našim mještanima.

Svi podaci vezani za nabavu će biti dostupni na općinskoj stranici.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tonči Bauk


RAD SA STRANKAMA
(uredovno radno vrijeme)

Rad sa strankama (uredovno radno vrijeme) Jedinstvenog upravnog odjela je od ponedjeljka do četvrtka od 7:30 do 11:00 sati.
Petkom se stranke ne primaju.
Uredovno radno vrijeme blagajne je ponedjeljkom i četvrtkom od 08:00 do 11:00 sati.

Vaše račune za komunalnu i grobnu naknadu možete platiti bez provizije u poštanskim uredima u Dugom Ratu i Jesenicama.


Duće, Dugi Rat, Jesenice

Dugi Rat smjestio se na obali Jadranskog mora, na državnoj cesti Split – Dubrovnik (D8), 15 km jugoistočno od Splita, odnosno 5 km zapadno od Omiša.

Po popisu stanovništva iz 2001. godine, općina Dugi Rat imala je 7.305 stanovnika, raspoređenih u 3 naselja:

  • Duće – 1.640
  • Dugi Rat – 3.507
  • Jesenice – 2.158

Najstarija naselja u Općini nalaze se na nadmorskoj visini od 200 do 250 m, podno planine Perun (južna kosa Mosora), i to Jesenice, Zeljovići, Krug i Duće. Danas su zavidno napuštena, jer se stanovništvo godinama spuštalo na obalu, pogotovo posljednjih trideset godina, zbog sve većeg razvitka turističkog prometa.

O starosti naselja podno planine govore i arheološki nalazi u špiljama Turskoj peći i Ponistricama, koje svjedoče o postojanju života na tomu području još od kamenoga doba. Trajnu naseljenost potvrđuju gradine i gomile iz kasnog brončanog i željeznog doba.

Stanovnici Poljica su gradine podizali na uzvisinama, jer su s njih mogli nadzirati okolna područja. Neke su gomile služile kao groblja, a neke kao granice ilirskih plemena.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.