Search
Close this search box.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) mikro, malim i srednjim poduzetnicima osigurava obrtna sredstva putem COVID-19 zajmova.

Cilj financijskog instrumenta

Cilj ovog financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.

Program je usmjeren na mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno poslovala najmanje tri mjeseca u 2019. godini, a koja su:

Kriteriji prihvatljivosti krajnjih korisnika

U trenutku odobrenja zajma prihvatljivi krajnji korisnici moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

*U slučaju nepotpune prijave zahtjev će biti ocijenjen negativno.*

Neprihvatljive djelatnosti krajnjih korisnika

Krajnji korisnici čija je osnovna djelatnost i/ili djelatnost ulaganja iz jednog od sljedećih područja, nisu prihvatljivi za financiranje:

 1. Ribarstvo i akvakultura (proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture)
 2. Primarna poljoprivredna proizvodnja (proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda
 3. Proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića te povezanih proizvoda i trgovina njima
 4. Proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima
 5. Kasina i istovjetna poduzeća
 6. Ograničenja usluga informatičkog sektora – istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezane s elektroničkim podatkovnim programima ili rješenjima kojima su ciljevi:
  • podupiranje svih aktivnosti uključenih u ograničene sektore iz prethodnih točaka (2) do (4)
  • igre na sreću i kasina na internetu
  • pornografija
   ili im je svrha omogućiti:
  • nezakonit ulazak u elektroničke podatkovne mreže
  • nezakonito preuzimanje elektroničkih podataka.
 7. Ograničenja usluga sektora bio-znanosti – istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezani s kloniranjem ljudi u istraživačke/terapijske svrhe ili s genetski modificiranim organizmima („GMO”)

Uvjeti i otplata zajma

Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV. Obrtna sredstva odnose se na pripremu proizvodnje, nabavu sirovina i materijala, ostale proizvodne troškove, troškove zaposlenih, nova zapošljavanja, zakup poslovnog prostora, režijske troškove i slično.

Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine, kao ni refundaciju prethodno plaćenih obveza.

Kroz program COVID–19 zajam za obrtna sredstva moguće je ostvariti zajmove u iznosu do 380.000,00 kuna (de minimis potpora). Rok korištenja zajma je do 6 mjeseci, uz poček od 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine. Rok otplate je 5 godina uključujući poček. Kamatna stopa iznosi 0,25%.

Naknade i instrumenti osiguranja

Krajnji korisnici ne plaćaju naknadu za odobrenje zajma. Kao instrument osiguranja traži se zadužnica korisnika zajma.

Broj prijava

Dozvoljeno je odobrenje COVID-19 zajma, neovisno o ranije odobrenim ESIF financijskim instrumentima (Mikro zajam za obrtna sredstva ili investicijski zajam, Mali investicijski zajam, Pojedinačno ili Ograničeno portfeljno jamstvo), ali ne za iste prihvatljive troškove.

Prijava za drugi ESIF zajam (Mikro investicijski zajam ili zajam za obrtna sredstva te Mali investicijski zajam) moguća je po proteku 6 mjeseci od odobrenja zahtjeva za COVID-19 zajam

Prijave na COVID-19 zajam za obrtna sredstva moguća su do iskorištenja sredstva, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.