Search
Close this search box.

9. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/17-01/66
URBROJ: 2155/02-01/2-17-01
Dugi Rat, 22.12.2017.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 11/17 – treći pročišćeni tekst) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 27. prosinca 2017. godine (srijeda) s početkom u 10:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane 23.11.2017.g.
 2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu
  2.1. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu [preuzmite]
  2.2. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu [preuzmite]
  2.3. II. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2017. godinu [preuzmite]
  2.4. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu [preuzmite]
 3. II. Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu [preuzmite]
 4. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Dugi Rat [preuzmite]
 5. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Na sjednicu pozivam:

 1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat,
 2. Općinskog načelnika Jerka Roglića, dipl. ing.
 3. Zamjenika Općinskog načelnika Lovru Bilić,
 4. Silviju Bliznac Radić, pročelnicu JUO,
 5. Slavicu Vujčić, Višu savjetnicu za pravne poslove, društvene djelatnosti i javnu nabavu,
 6. Pavla Tomića, Višeg referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša,
 7. Ivanku Voloder, Višu savjetnicu za proračun i financije,
 8. Maru Zemunik, kao zapisničarku i
 9. Jakova Velić, snimatelja.
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.