Search
Close this search box.

9. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 024-05/22-01/02
URBROJ: 2181-22-01/1-22-1
Dugi Rat, 22. veljače 2022.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/21) i članka 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)   s a z i v a m

9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 01. ožujka 2022. godine (utorak) s početkom u 18:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /općinska vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća održane 11. studenoga 2021. godine
  2. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Općinskog vijeća održane 14. prosinca 2021. godine
  3. Usvajanje zapisnika s 7. sjednice Općinskog vijeća održane 21. prosinca 2021. godine
  4. Odluka o II. dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat .rtf
  5. Odluka o novčanoj pomoći prigodom rođenja djeteta .docx
  6. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora s Dalmatinac Bus d.o.o. .docx
  7. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Frane Marčić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.