Search
Close this search box.

8. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/17-01/65
URBROJ: 2155/02-01/2-17-01
Dugi Rat, 06.12.2017.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 11/17 – treći pročišćeni tekst) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 12. prosinca 2017. godine (utorak) s početkom u 19:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Dugi Rat [preuzmite]
  2. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Dugi Rat u 2018. godini [preuzmite]
  3. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana obalnog pojasa naselja Bajnice [preuzmite]
  4. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana zapadnog dijela obalnog pojasa naselja Duće [preuzmite]
  5. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Na sjednicu pozivam:

1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat
2. Općinskog načelnika Jerka Roglića, dipl. ing.
3. Zamjenika Općinskog načelnika Lovru Bilić
4. Ivan Mucko – ovlašteni arhitekt iz AAX Zagreb – izrađivača prostornog plana
5. Silviju Bliznac Radić, pročelnicu JUO
6. Slavicu Vujčić – Višu savjetnicu za pravne poslove, društvene djelatnosti i javnu nabavu
7. Pavla Tomića, Višeg referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
8. Ivanku Voloder – Višu savjetnicu za proračun i financije
9. Maru Zemunik – kao zapisničarku,
10. Davora Grgat – predstavnika tiska
11. Jakova Velić – snimatelja.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.