Search
Close this search box.

8. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/22-01/01
URBROJ: 2181-22-01/1-22-1
Dugi Rat, 25. siječnja 2022.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/21) i članka 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)   s a z i v a m

8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 31. siječnja 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 17:30 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /općinska vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dugi Rat .docx .docx
 2. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat .doc
 3. Rješenje o imenovanju ravnateljice Narodne Knjižnice „Dugi Rat“ .rtf

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Frane Marčić

Važno:

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, 12. studenoga 2021. obvezni ste predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz na ulazu u prostorije općinske vijećnice Općine Dugi Rat. Činjenicu da su osobe testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19, osobe mogu dokazivati predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza, i to:

 • da su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa,
 • da su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije,
 • da im je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci, dokazuju potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjesec,
 • da su preboljele bolest COVID-19, a bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze, mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja.

Ostali koji nemaju potrebnu potvrdu mogu obaviti testiranje u ljekarni Ana Dukić na trošak Općine o kojem ćete terminu biti obaviješteni telefonskim putem.


Na sjednicu pozivam:

 1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat,
 2. Općinskog načelnika Tonči Bauk, dipl. ing.
 3. Leonardo Ljubičić, direktor Peovice d.o.o.
 4. Silviju Bliznac Radić, pročelnicu JUO,
 5. Pavu Tomić, viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
 6. Maru Zemunik, kao zapisničarku
 7. Jakova Velić, snimatelja.
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.