Search
Close this search box.

7. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/17- 01/50
URBROJ: 2155/02-01/2- 17-01
Dugi Rat, 17.11.2017.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 11/17 – treći pročišćeni tekst) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 23. studenog 2017. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane 27.09.2017.g.
 2. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća održane 10.10.2017.g.
 3. Usvajanje Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.
  godinu
  3.1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
  Dugi Rat u 2018. godini [preuzmite]
  3.2. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
  Općine Dugi Rat u 2018. godini [preuzmite]
  3.3. Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2018. godinu [preuzmite]
  3.4. Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2018. godinu [preuzmite]
  3.5. Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2018.
  godinu [preuzmite]
  3.6. Proračun Općine Dugi Rat za 2018. godinu [preuzmite]
  3.7. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu [preuzmite]
 4. Plan nabave za 2018. godinu [materijali će se dostaviti naknadno]
 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem
  ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Dugi Rat [preuzmite]
 6. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Splitu [preuzmite]

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Na sjednicu pozivam:

1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat
2. Općinskog načelnika Jerka Roglića, dipl. ing.
3. Zamjenika Općinskog načelnika Lovru Bilić
4. Silviju Bliznac Radić, pročelnicu JUO
5. Slavicu Vujčić – Višu savjetnicu za pravne poslove, društvene djelatnosti i javnu nabavu
6. Pavla Tomića, Višeg referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
7. Ivanku Voloder – Višu savjetnicu za proračun i financije
8. Maru Zemunik – kao zapisničarku,
9. Davora Grgat – predstavnika tiska
10. Jakova Velić – snimatelja.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.