Search
Close this search box.

7. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/66
URBROJ: 2155/02-01/4-21-01
Dugi Rat, 17. prosinca 2021.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/21) i članka 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)   s a z i v a m

7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 21. prosinca 2021. godine (utorak) s početkom u 18:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /općinska vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Proračun Općine Dugi Rat za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (materijali su dostavljeni uz poziv za 6. sjednicu vijeća)
  1.1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2022. godini
  1.2. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2022. godini
  1.3. Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2022. godinu
  1.4. Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2022. godinu
  1.5. Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2022. godinu
  1.6. Odluka o usvajanju Proračuna Općine Dugi Rat za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. g.
  1.7. Odluka o izvršenju Proračuna za 2022. godinu

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Frane Marčić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.