Search
Close this search box.

52. sjednica Općinsko vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/08
URBROJ: 2155/02-01/1-21-02
Dugi Rat, 11. veljače 2021.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

52. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 18. veljače 2021. godine (četvrtak) s početkom u 17:30 sati
u prostorijama Kino dvorane Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Bajnice
 2. Usvajanje zapisnika s 50. sjednice Općinskog vijeća održane 21. prosinca 2020. godine
 3. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoznika Dalmatinac Bus d.o.o.
 4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Narodne knjižnice Dugi Rat
 5. Odluka o o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće radnika „Narodne Knjižnice Dugi Rat“
 6. Odluka o prodaji zemljišta (dio z.k.č.z. 1668/3 k.o. Duće i dr.)

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Na sjednicu pozivam:

 1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat,
 2. Općinskog načelnika Jerka Roglića, dipl. ing.
 3. Zamjenika Općinskog načelnika Lovru Bilić,
 4. Izrađivača prostornog plana, Ivan Mucko,
 5. Silviju Bliznac Radić, pročelnicu JUO,
 6. Ivanku Voloder, višu savjetnicu za proračun i financije,
 7. Pavu Tomić, višeg referenta za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša,
 8. Maru Zemunik, kao zapisničarku
 9. Jakova Velića, snimatelja.
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.