Search
Close this search box.

51. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/01
URBROJ: 2155/02-01/1-21-3
Dugi Rat, 21. siječnja 2021.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

51. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 26. siječnja 2021. godine (utorak) s početkom u 17:30 sati
u prostorijama Kino dvorane Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Rasprava oko problematike Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
 2. Usvajanje zapisnika s 48. sjednice Općinskog vijeća održane 12. studenog 2020. godine
 3. Usvajanje zapisnika s 49. sjednice Općinskog vijeća održane 10. prosinca 2020. godine
 4. Odluka o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade .docx
 5. Odluka o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja naknade za privremeno korištenje javne površine .docx
 6. Odluka o usvajanju analize upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištima u vlasništvu Općine Dugi Rat .doc
 7. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora s Dalmatinac Bus d.o.o. .docx .docx .docx .docx .docx
 8. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Dugi Rat za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Dugi Rat za prvo tromjesečje 2021. godine .docx
 9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu z.k. čest. zem. 2357/10 k.o. Duće .doc
 10. Odluka o prodaji dijela z.k. čest. zem. 1668/17 k.o. Duće .doc
 11. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Na sjednicu pozivam:

 1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat,
 2. Općinskog načelnika,
 3. Zamjenika Općinskog načelnika,
 4. Ravnatelja Doma zdravlja SDŽ,
 5. Pročelnicu JUO,
 6. Višu savjetnicu za proračun i financije,
 7. Višeg referenta za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša,
 8. Zapisničarku,
 9. Snimatelja
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.