Search
Close this search box.

49. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/57
URBROJ: 2155/02-01/1-20-02
Dugi Rat, 07. prosinca 2020.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

49. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 10. prosinca 2020. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati
u prostorijama Kino dvorane Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Usvajanje zapisnika sa 46. sjednice Općinskog vijeća održane 16. rujna 2020. godine
 2. Proračun Općine Dugi Rat za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu .xls .xls
  2.1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2021. godinu .docx
  2.2. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2021. godinu .docx
  2.3. Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
  2.4. Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
  2.5. Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
  2.6. Odluka o usvajanju Proračuna Općine Dugi Rat za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu .docx
  2.7. Odluka o izvršenju Proračuna za 2020. godinu .docx
 1. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu (materijali će biti dostavljeni na sjednici vijeća)
  3.1. III. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu
  3.2. Odluka o usvajanju III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu
 1. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za podnošenjem zahtjeva za beskamatni zajam iz Državnog proračuna .docx
 2. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone na području Općine Dugi Rat u 2021. godini .rtf
 3. 6.1. Pravila sazivanja i održavanja sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat elektronskim putem u izvanrednim situacijama .rtf
  6.2. Odluka o usvajanju Pravila sazivanja i održavanja sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat elektronskim putem u izvanrednim situacijama

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.