Search
Close this search box.

48. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/51
URBROJ: 2155/02-01/1-20-02
Dugi Rat, 12. studenoga 2020.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

48. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 12. studenoga 2020. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati
u prostorijama Kino dvorane Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu (materijali su dostavljeni uz poziv za 47. sjednicu vijeća)
  1.1. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu
  1.2. II.  Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu
  1.3. II. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi  Općine Dugi Rat za 2020. godinu
  1.4. II. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi na području Općine Dugi Rat za 2020.g
  1.5. II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu
  1.6. Odluka o usvajanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu
 1. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoznika Dalmatinac Bus d.o.o. .docx
 2. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Dugi Rat“ .rtf
 3. Odluka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Aneksa br. 1 Ugovora II. faze izgradnje vatrogasnog doma .docx
 4. Odluka o visini mjesečne cijene usluge dječjeg vrtića “Dugi Rat” u vrijeme samoizolacije .docx

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.