Search
Close this search box.

47. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/47
URBROJ: 2155/02-01/1-20-02
Dugi Rat, 27. listopada 2020.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

47. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT
za dan 04. studenoga 2020. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Kino dvorane Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1.  Prijedlog odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izradi UPU Sumpetar – Kosovac .docx
 2. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održane 19. srpnja 2018. godine .docx
 3. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu .xls .xls
  3.1. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
  3.2. II.  Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
  3.3. II. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi  Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
  3.4. II. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
  3.5. II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
  3.6. Odluka o usvajanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu
 1. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.