Search
Close this search box.

45 sjednica Općinskog vijeća


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/33
URBROJ: 2155/02-01/1-20-01
Dugi Rat, 17. srpnja 2020.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. i 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10) sazivam

45. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 20. srpnja 2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 19:30 sati
u prostorijama Kino dvorane Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Rješenje o izuzimanju od privremene zabrane izvođenja radova tijekom turističke sezone

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

OBRAZLOŽENJE: Temeljem članka 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10) ako postoje opravdani razlozi koji se moraju obrazložiti rok za dostavu poziva vijećnicima može biti kraći od 5 dana. Naime investitor izvodi hitne radove na popravcima objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se sprečavaju posljedice po život i zdravlje ljudi, kao i veća oštećenja na nekretninama, na sanaciji i osiguranju vodoopskrbnog cjevovoda nužni su radovi koji se moraju izvesti bez odgode, jer odgađanjem istih dovodi se u pitanje ispravnost samog cjevovoda obzirom se isti nalazi na utvrđenom klizištu i kao takav predstavlja potencijalnu opasnost za stambene objekte ispod cjevovoda kao i samu državnu cestu D8.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.