Search
Close this search box.

42. sjednica Općinskog vijeća


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/21
URBROJ: 2155/02-01/1-20-01
Dugi Rat, 15. svibnja 2020.  

 

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

 

42. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 20. svibnja 2020. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati
u prostorijama Kino dvorane Općine Dugi Rat

 

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 

 1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu (materijali su dostavljeni uz poziv za 40. i 41. sjednicu vijeća)
  1.1. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu
  1.2. I.  Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu
  1.3. I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2020. godinu
  1.4. I. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu
  1.5. I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu
  1.6. Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu
 2. Vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Na sjednicu pozivam:

 1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat,
 2. Općinskog načelnika Jerka Roglića, dipl. ing.
 3. Zamjenika Općinskog načelnika Lovru Bilić,
 4. Silviju Bliznac Radić, pročelnicu JUO,
 5. Ivanku Voloder, višu savjetnicu za proračun i financije,
 6. Pavu Tomić, višeg referenta za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša,
 7. Željku Gašić, kao zapisničarku i
 8. Jakova Velića, snimatelja.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.