Search
Close this search box.

41. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/18
URBROJ: 2155/02-01/1-20-01
Dugi Rat, 07. svibnja 2020.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

41. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 12. svibnja 2020. godine (utorak) s početkom u 18:00 sati
u prostorijama Kino dvorane Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Odluka o visini cijene usluga dječjeg vrtića “Dugi Rat” za svibanj i lipanj 2020. godine .docx
 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu (materijali dostavljeni uz poziv za 40. sjednicu vijeća)
  2.1. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu
  2.2. I.  Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu
  2.3. I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2020. godinu
  2.4. I. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi na području Općine Dugi Rat za 2020.g
  2.5. I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu
  2.6. Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu
 3. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.