Search
Close this search box.

39. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/04
URBROJ: 2155/02-01/1-20-01
Dugi Rat, 06. ožujka 2020.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

39. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 11. ožujka 2020. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Odluka o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće djelatnicama Dječjeg vrtića „Dugi Rat“ .rtf
  2. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Bajnice .docx
  3. Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća održane 14. lipnja 2019. godine
  4. Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća održane 2. kolovoza 2019. godine
  5. Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća održane 13. kolovoza 2019. godine
  6. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama .docx
  7. Odluka o dodjeli osobne nagrade za 2019. godinu gdinu Srđanu Zemunik .docx
  8. Odluka o dodjeli skupne nagrade za 2019. godinu učenici Marti Pešut .docx
  9. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo za 2019. godinu gdinu Martinu Žilić .docx
  10. Odluka o dodjeli Plaketa Općine Dugi Rat za 2019. godinu gdinu Marcusu Sägműller i gdinu Marcusu Hartmann .docx

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.