Search
Close this search box.

37. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/19-01/40
URBROJ: 2155/02-01/1-19-02
Dugi Rat, 09. prosinca 2019.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10) sazivam

37. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 12. prosinca 2019. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu (materijali su dostavljeni za 36. sjednicu vijeća)
 2. II. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu (materijali su dostavljeni za 36. sjednicu vijeća)
 3. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Sporazuma o financiranju nabave uređaja za mjerenje otpada za polupodzemne spremnike(materijali su dostavljeni za 36. sjednicu vijeća)
 4. Proračun Općine Dugi Rat za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu .xls
  4.1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2020. godini .docx
  4.2. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2020. godini .docx
  4.3. Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
  4.4. Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
  4.5. Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
  4.6. Odluka o usvajanju Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu .docx
  4.7. Odluka o izvršenju Proračuna za 2020. godinu .docx
 5. Odluka o općinskim porezima .rtf

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.