Search
Close this search box.

35. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/19-01/32
URBROJ: 2155/02-01/1-19-01
Dugi Rat, 24. listopada 2019.  

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

 

35. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 29. listopada 2019. godine (utorak) s početkom u 19:00 sati u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

 

za koju predlažem sljedeći

 

D n e v n i    r e d

1. Predstavljanje problematike plaća djelatnica dječjeg vrtića „Dugi Rat“
2. Odluka o komunalnom redu .docx
3.1. Strategija upravljanja imovinom Općine Dugi Rat za razdoblje 2019. – 2025. godine .pdf
3.2. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Dugi Rat za razdoblje 2019. – 2025. godine .docx
4. Vijećnička pitanja

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.