Search
Close this search box.

32. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/19-01/24
URBROJ: 2155/02-01/1-19-01
Dugi Rat, 25. srpnja 2019.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

32. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

 

za dan 02. kolovoza 2019. godine (petak) s početkom u 19:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Odluka o sufinanciranju produženog boravka u OŠ Jesenice .rtf
  2. Odluka o započinjanju postupka izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat za područje Duće – Glavica .doc
  3. Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Dugi Rat i njezinom pravnom statusu .doc
  4. Rješenje o izmjeni rješenja o izuzimanju od privremene zabrane izvođenja radova tijekom turističke sezone .rtf
  5. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.