Search
Close this search box.

31. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/19-01/22
URBROJ: 2155/02-01/1-19-01
Dugi Rat, 07. lipnja 2019.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10) sazivam

31. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 14. lipnja 2019. godine (petak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i       r e d

  1. Prezentacija Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Dugi Rat
  2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja istočnog dijela obalnog pojasa naselja Duće (prema materijalu dostavljenom za 27. sjednicu Općinskog vijeća)
  3. Rasprava o Ugovoru o javnoj usluzi s Promet d.o.o
  4. Prijedlog za oslobađanje komunalnog doprinosa Župe Sv. Roka za ozakonjenje stambene zgrade u Suhom Potoku
  5. Prijedlog za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Župe Sv. Roka za ozakonjenje stambene zgrade u Sumpetru
  6. Prijedlog za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa OŠ Jesenice za dogradnju školske sportske dvorane
  7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godine (prema materijalu dostavljenom za 30. sjednicu Općinskog vijeća)

7.1. Prijedlog Odluke o godišnjem obračunu Proračuna Općine Dugi Rat za 2018.g.

7.2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata iz 2018. godine

  1. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.