Search
Close this search box.

3. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/44
URBROJ: 2155/02-01/4-21-01
Dugi Rat, 12. kolovoza 2021.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/21) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)   s a z i v a m

3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

 

za dan 20. kolovoza 2021. godine (petak) s početkom u 20:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /kino dvorana/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća održane 14. srpnja 2021. godine .docx
  2. Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Dugi Rat u dječjim vrtićima na područjima drugih jedinica lokalne samouprave za pedagošku 2021/2022. godinu .rtf
  3. Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja .rtf
  4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Dugi Rat .rtf
  5. Zaključak o prijedlogu za imenovanje ovlaštenih predstavnika u skupštinu i nadzorni odbor Peovice i Vodovod d.o.o .rtf
  6. Odluka o imenovanju člana povjerenstva za granice pomorskog dobra Splitsko-dalmatinske županije .rtf
  7. Odluka o imenovanju promjenjivog člana stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije .doc
  8. Zaključak o usvajanju prijedloga predstavnika udruge luke Sumpetar .rtf
  9. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Frane Marčić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.