Search
Close this search box.

29. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/19-01/16
URBROJ: 2155/02-01/1-19-01
Dugi Rat, 05. travnja 2019.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

 

29. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 11. travnja 2019. godine (četvrtak) s početkom u 18:30 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

 

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Upoznavanje vijećnika sa prijedlogom Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu s potrebom financiranja u 2019. godini
 2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja istočnog dijela obalnog pojasa naselja Duće .docx
 3. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća održane održane 14. veljače 2019. g.
 4. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Aneksa br.1 Ugovora o izgradnji građevine javne namjene – Vatrogasnog doma u Dugom Ratu .docx
 5. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu
  5.1. I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2019. godini .docx
  5.2. I. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2019. godini .docx
  5.3. Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu .xls
 1. I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu .doxc
 2. Pravilnik za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra .doc

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Na sjednicu pozivam:

 1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat,
 2. Općinskog načelnika Jerka Roglića, dipl. ing.
 3. Zamjenika Općinskog načelnika Lovru Bilić,
 4. Ivana Mucka, Arhitektonski Atelier X – izrađivača prostornog plana,
 5. Predstavnike “Prometa ” d.o.o. Split
 6. Tonći Trgo, glavni nadzorni inženjer,
 7. Silviju Bliznac Radić, pročelnicu JUO,
 8. Pavla Tomića, Višeg referenta za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša,
 9. Ivanku Voloder, Višu savjetnicu za proračun i financije,
 10. Maru Zemunik, kao zapisničarku i
 11. Jakova Velića, snimatelja.
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.