Search
Close this search box.

27. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/19-01/04
URBROJ: 2155/02-01/1-19-01
Dugi Rat, 05. veljače 2019.

 

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

27. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 14. veljače 2019. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 

 1. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Dugi Rat .docx
 2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zapadnog dijela obalnog pojasa naselja Duće .docx
 3. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća održane 18. listopada 2018. godine .docx
 4. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća održane 05. studenoga 2018. godine .docx
 5. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća održane 22. studenoga 2018. godine .docx
 6. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća održane 05. prosinca 2018. godine .docx
 7. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća održane 19. prosinca 2018. godine .docx
 8. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća održane 14. siječnja 2019. godine .docx
 9. Odluka o visini naknade za razvoj .docx
 10. Odluka o komunalnoj djelatnosti koja se može obavljati na temelju pisanog ugovora .docx
 11. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Dugi Rat .docx
 12. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada .docx

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.