Search
Close this search box.

26. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 2155/02-01/1-19-01
Dugi Rat, 08. siječnja 2019.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

26. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 14. siječnja 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

 

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Odluka o visini paušalnog poreza na području Općine Dugi Rat .docx
  2. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
  3. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.