Search
Close this search box.

25. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/43
URBROJ: 2155/02-01/1-18-01
Dugi Rat, 14. prosinca 2018.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

25. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 19. prosinca 2018. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća održane 03. listopada 2018. godine .docx
  2. Odluka o komunalnoj naknadi Općine Dugi Rat .docx
  3. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Dugi Rat .docx
  4. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat .pdf
  5. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.