Search
Close this search box.

23. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/30
URBROJ: 2155/02-01/1-18-01
Dugi Rat, 16. studenoga 2018.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

23. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 22. studenoga 2018. godine (četvrtak) s početkom u 18:30 sati u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zapadnog dijela obalnog pojasa naselja Duće .docx
  2. Izmjene Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu .pdf
  3. Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Splitu .rtf
  4. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone na području Općine Dugi Rat u 2019. godini .rtf
  5. Dopune Pravilnika o potpori učenja i studiranja nadarenih učenika i studenata Općine Dugi Rat .rtf
  6. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.