Search
Close this search box.

21. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/25
URBROJ: 2155/02-01/1-18-01
Dugi Rat, 11. listopada 2018.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 18. listopada 2018. godine (četvrtak) s početkom u 18:30 sati u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Zaključak o davanju ovlasti općinskom načelniku .docx
  2. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra (z.k.čest.zem. 4885/10 i 4885/25) .docx
  3. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra (z.k.čest.zem. 3119/41 dio kat.čest.br.3009) .docx
  4. Aktualnosti

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.