Search
Close this search box.

20. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/22
URBROJ: 2155/02-01/1-18-01
Dugi Rat, 25. rujna 2018.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

20. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 03. listopada 2018. godine (srijeda) s početkom u 19:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Odlučivanje o prijedlogu sudske nagodbe u predmetu Općine Dugi Rat (tužitelja) i AGZ d.o.o. (tuženika)
  2. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Dugi Rat (materijali su na CD-u)
  3. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.