Search
Close this search box.

Nakon završenog 1. roka za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja, otvorenog od 17. travnja 2023. godine pa do 17. svibnja 2023. godine, za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dugi Rat za 2023. godinu („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj. 08/23) u nastavku: Plan), te obrade svih pristiglih zahtjeva, utvrđeno je od strane Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja da za određene lokacije i određene djelatnosti nisu podneseni zahtjevi, i to:

  1. Djelatnost iznajmljivanja sredstava:

1.1. Brodica na motorni pogon:

1.2. Jedrilica, brodica na vesla:

1.3. Skuter/dječji skuter:

1.4. Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.:

  1. Djelatnost ugostiteljstva i trgovine:

2.1. Kiosk, prikolice, montažni objekti do 12 m2:

2.2. Pripadajuća terasa objekta:

2.3. Štand ( rukotvorine, igračke, suveniri i sl.):

2.4. Ambulantna prodaja:

  1. Djelatnost komercijalno – rekreacijskog sadržaja:

3.1. Iznajmljivanje suncobrana:

 3.2. Iznajmljivanje ležaljki:

Sve zainteresirane pravne i fizičke osobe – vlasnici obrta, registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se traži koncesijsko odobrenje mogu, počevši od 21. lipnja 2023. godine pa zaključno s 29. lipnja 2023. godine, podnijeti zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje prethodno navedenih djelatnosti na navedenim mikrolokacijama na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2023. godinu.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja, sa svim potrebnim prilozima, podnosi se na propisanom obrascu Zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Dugi Rat,  osobno predajom na protokol Općine Dugi Rat u uredovno vrijeme ili putem pošte.

Obrazac zahtjeva i određenih priloga nalazi se na dnu ovoga teksta i može se preuzeti kao prilog, dok se tiskani obrazac može osobno preuzeti na protokolu Općine Dugi Rat u uredovno vrijeme.

U skladu s odredbama članka 8. Plana:

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, a koja su prethodno navedena u ovoj Obavijesti, određene su točkom 5. Plana.

Podnositelj je dužan zahtjev vlastoručno potpisati, uz popunjeni i potpisani zahtjev obavezno je priložiti dokumentaciju sukladno točci 8. Plana, odnosno:

Koncesijsko odobrenje daje se na vremenski period od 1 (jedne) godine.

Dugi Rat, 20. lipnja 2023. godine.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja


Prilozi:

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.