Search
Close this search box.

Nakon završenog 1. roka za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja, otvorenog od 27. travnja 2022. godine pa do 26. svibnja 2022. godine, za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru sukladno lanu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dugi Rat za 2022. godinu („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj. 6/22) u nastavku: Plan), te obrade svih pristiglih zahtjeva, utvrđeno je od strane Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja da za određene lokacije i određene djelatnosti nisu podneseni zahtjevi, i to:

1. Djelatnost ugostiteljstva i trgovine:
1.1. Pripadajuća terasa objekta:

1.2. Ambulantna prodaja:

2. Djelatnost komercijalno-rekreacijskog sadržaja:
2.1. Iznajmljivanje ležaljki:

Sve zainteresirane pravne i fizičke osobe – vlasnici obrta, registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se traži koncesijsko odobrenje mogu, počevši od 03. lipnja 2022. godine pa zaključno s 07. lipnja 2022. godine, podnijeti zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje prethodno navedenih djelatnosti na navedenim mikrolokacijama na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2022. godinu.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja, sa svim potrebnim prilozima, podnosi se na propisanom obrascu Zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Dugi Rat, elektronskim putem na e-mail opcina@dugirat.hr ili osobno predajom na protokol Općine Dugi Rat u uredovno vrijeme.

Obrazac zahtjeva i određenih priloga nalazi se na dnu ovoga teksta i može se preuzeti kao prilog, dok se tiskani obrazac može osobno preuzeti na protokolu Općine Dugi Rat u uredovno vrijeme.

U skladu s odredbama članka 8. Plana:

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, a koja su prethodno navedena u ovoj Obavijesti, određene su točkom 5. Plana.

Podnositelj je dužan zahtjev vlastoručno potpisati, a kod dostave elektroničkim putem zahtjev može sadržavati i kvalificirani elektronički potpis, i uz popunjeni i potpisani zahtjev obavezno je priložiti dokumentaciju sukladno točci 8. Plana, odnosno:

Koncesijsko odobrenje daje se na vremenski period od 1 (jedne) godine.

Dugi Rat, 02. lipnja 2022. g.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja


Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.