Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 024-05/22-01/
URBROJ: 2181-22-01/1-22-1
Dugi Rat, 12. prosinca 2022.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10) sazivam

19. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 20. prosinca 2022. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati
u Općinskoj vijećnici Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone na području Općine Dugi Rat za 2023. g.
 2. Proračun Općine Dugi Rat za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Dugi Rat za 2023. g.
  • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Dugi Rat za 2023. g.
  • Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2023. g.
  • Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2023. g.
  • Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2023. g.
  • Odluka o usvajanju Proračuna Općine Dugi Rat za 2023. g. s projekcijama za 2024. i 2025. g.
  • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2023. g.
 3. Zaključak Općinskog vijeća na očitovanje Ivana Mucka, izrađivača prostornoplanske dokumentacije Općine Dugi Rat u vezi elektroenergetske mreže planirane PPU Općine Dugi Rat.
 4. Odluka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpis ugovora s Promet d.o.o.
 5. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja “Projekt opremanja Parka kulture u Dugom Ratu”.
 6. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja “Projekt opremanja dvorišta Dječjeg vrtića Dugi Rat”.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Frane Marčić

Na sjednicu pozivam:

 1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat
 2. Općinskog načelnika Tonči Bauk, dipl. ing.
 3. Pavu Tomića, v.d. pročelnika JUO
 4. Ivanku Voloder, Višu savjetnicu za proračun i financije
 5. Dragicu Rodić, kao zapisničarku
 6. Jakova Velić, snimatelja
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.