Search
Close this search box.

16. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/12
URBROJ: 2155/02-01/1-18-01
Dugi Rat, 19. lipnja 2018.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

16. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT
za dan 26. lipnja 2018. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

Dnevni red

  1. Prijedlog Odluke o V. izmjenama i dopunama odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat [preuzmite]
  2. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Dugi Rat [preuzmite]
  3. Prezentacija prijedloga Urbanističkog plana uređenja zapadnog dijela obalnog pojasa naselja Duće [preuzmite]
  4. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja istočnog dijela obalnog pojasa naselja Duće [preuzmite]
  5. Aktualnosti

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.