Search
Close this search box.

14. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/08
URBROJ: 2155/02-01/1-18-01
Dugi Rat, 24. svibnja 2018.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT
za dan 30. svibnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godine
    1.1.    Prijedlog Odluke o godišnjem obračunu Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu
    1.2.     Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata iz 2017. godine
  2. Prijedlog Analize sustava civilne zaštite na području općine Dugi Rat u 2017. godini
  3. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Dugi Rat za razdoblje 2018-2021. g.
  4. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Dugi Rat u 2018. godini
  5. Prijedlog Plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018.g. na području Općine Dugi Rat
  6. Aktualnosti

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.