Search
Close this search box.

12. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/32    
URBROJ: 2155/02-01/1-18-01
Dugi Rat, 22. ožujka 2018.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 11/17 – treći pročišćeni tekst) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

12. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 27. ožujka 2018. godine (utorak) s početkom u 19:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i     r e d

  1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu [preuzmite]
  2. Usmeno izvješće o održanom sastanku sa predstavnicima Hrvatske pošte
  3. Aktualnosti

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Na sjednicu pozivam:
1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat,
2. Općinskog načelnika Jerka Roglića, dipl. ing.
3. Zamjenika Općinskog načelnika Lovru Bilić,
4. Silviju Bliznac Radić, pročelnicu JUO,
5. Pavla Tomića, Višeg referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša,
6. Ivanku Voloder, Višu savjetnicu za proračun i financije,
7. Slavicu Vujčić, Višu savjetnicu za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu,
8. Maru Zemunik, kao zapisničarku i
9. Jakova Velića, snimatelja.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.