Search
Close this search box.

11. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/27    
URBROJ: 2155/02-01/1-18-01
Dugi Rat, 02. ožujka  2018.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 11/17 – treći pročišćeni tekst) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 08. ožujka  2018. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Prijedlog Statuta Općine Dugi Rat [preuzmite]
  2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u općinskom vijeću općine Dugi Rat za 2018. godinu [preuzmite]
  3. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2017. godinu [preuzmite]
  4. Prijedlog Odluke o dodjeli skupne nagrade za 2017. godinu [preuzmite]
  5. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Na sjednicu pozivam:
1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat,
2. Općinskog načelnika Jerka Roglića, dipl. ing.
3. Zamjenika Općinskog načelnika Lovru Bilić,
4. Silviju Bliznac Radić, pročelnicu JUO,
5. Pavla Tomića, Višeg referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša,
6. Ivanku Voloder, višu savjetnicu za proračun i financije,
7. Maru Zemunik, kao zapisničarku i
8. Jakova Velića, snimatelja.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.