Search
Close this search box.

10. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/01
URBROJ: 2155/02-01/1-18-01
Dugi Rat, 24. siječnja 2018.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 11/17 – treći pročišćeni tekst) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 30. siječnja 2018. godine (utorak) s početkom u 18:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Dugi Rat [preuzmite]
  2. Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat [preuzmite]
  3. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Dalmacija s lukom nautičkog turizma [preuzmite]
  4. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća održane 12.prosinca 2017.g.
  5. Prijedlog Odluke o imenovanju novog člana Socijalnog vijeća Općine Dugi Rat [preuzmite]
  6. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine označene kao kat.čest. 8074/2 i 8074/1 k.o. Jesenice [preuzmite]
  7. Aktualnosti

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Na sjednicu pozivam:
1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat,
2. Općinskog načelnika Jerka Roglića, dipl. ing.
3. Zamjenika Općinskog načelnika Lovru Bilić,
4. Ivana Mucka – ovlaštenog arhitekta iz AAX Zagreb – izrađivača prostornog plana
5. Leonarda Ljubičića, direktora Peovice Omiš,
6. Silviju Bliznac Radić, pročelnicu JUO,
7. Pavla Tomića, Višeg referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša,
8. Maru Zemunik, kao zapisničarku i
9. Jakova Velića, snimatelja.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.